FANDOM


Legioniści (Żołnierze Legionu), czyli rycerze miasta Legion, powstali już w początkowych fazach kształtowania się tego królestwa w 149r. ery Cesarskiej.  Na przestrzeni stuleci, po rządach Brucea Gromnego, wraz ze zmianą ustroju na republikę, również zmieniła się funkcja Legionistów. Od tamtej pory dodano stopień "Stróża", który zobowiązywał do ochrony wnętrza miasta. Polityka dyplomatyczna prowadzona przez legion stopniowo ograniczyła rolę wojskową jednostek, które z czasem przekształciły się w strażników miasta.  Wyróżnić można cztery stopnie w klasyfikacji Legionistów: - Dowódcę (mianowanego przez senat) - Chorążego (wybieranego przez zgromadzenie ludu) - Stróża (mianowanego przez Chorążego) - Legionistę (dobrowolny pobór do armii) Każdej z klas odpowiadał kolor szarfy przepasanej obowiązkowo z prawego boku do lewego ramienia. Legioniści uzbrojeni byli w tradycyjny miecz "skulum", gdy pełnili funkcje strażnicze w mieście. W razie wrogiej napaści, otrzymywali konia, włócznię bądź łuk oraz tarczę zwaną "deferem". Wysokim rangą przysługiwały ulgi podatkowe i tytuły. Zwolnieni byli z płacenia daniny a niektórzy uzyskiwali tytuł "maestro", pozwalający na pracę u boku Wielkiego Kanclerza. Emerytowanym rycerzom nadal przysługiwały wszelkie zdobyte ulgi.